0

02149225

021 - 49138000

دستگاه ضبط تصاویر دوربین مدار بسته DVR / NVR / XVR / HVR
(Total 4 Votes : 4 of 5)

 • مرتب سازی بر اساس
 •  

  DVR چهار کانال مدل 4001

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  4 کانال
  قیمت 230،000 تومان
  سفارش

  DVR چهار کانال مدل 4004

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  4 کانال
  قیمت 265،000 تومان
  ناموجود

  DVR هشت کانال مدل 4008

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  8 کانال
  قیمت 385،000 تومان
  ناموجود

  DVR 16 کانال مدل 4016

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  16 کانال
  قیمت 550،000 تومان
  ناموجود

  کارت DVR چهار کانال مدل 4000

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 105،000 تومان
  ناموجود

  کارت DVR هشت کانال مدل 8000

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 140،000 تومان
  ناموجود

  کارت DVR هشت کانال مدل 7008

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 115،000 تومان
  ناموجود

  DVR چهار کانال مکسرون مدل MD-1004 E1

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 292،500 تومان
  ناموجود

  DVR چهار کانال مکسرون مدل MD-3004 E1

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 364،000 تومان
  ناموجود

  DVR چهار کانال مکسرون مدل MD-3004 C1

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 403،000 تومان
  ناموجود

  DVR هشت کانال مکسرون مدل MD-2008 E1

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 533،000 تومان
  ناموجود

  DVR هشت کانال مکسرون مدل MD-1008 D1

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 650،000 تومان
  ناموجود

  DVR هشت کانال مکسرون مدل MD-2008 D1

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 728،000 تومان
  ناموجود

  DVR هشت کانال مکسرون مدل MD-6008 C2

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 1،495،000 تومان
  ناموجود

  DVR شانزده کانال مکسرون مدل MD-3016 E1

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 715،000 تومان
  ناموجود

  DVR شانزده کانال مکسرون مدل MD-3016 C1

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 790،400 تومان
  ناموجود

  DVR شانزده کانال مکسرون مدل MD-3016 D1

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 975،000 تومان
  ناموجود

  DVR شانزده کانال مکسرون مدل MD-7016 C2

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 1،423،500 تومان
  ناموجود

  DVR شانزده کانال مکسرون مدل MD-7016 H2

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 1،768،000 تومان
  ناموجود

  DVR شانزده کانال مکسرون مدل MD-7016 H4

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 2،548،000 تومان
  ناموجود

  DVR شانزده کانال مکسرون مدل MD-9716 H8

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 3،581،500 تومان
  ناموجود

  DVR شانزده کانال مکسرون مدل MD-9716 H16

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 6،760،000 تومان
  ناموجود

  DVR سی و دو کانال مکسرون مدل MD-5032 H2

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 2،106،000 تومان
  ناموجود

  DVR سی و دو کانال مکسرون مدل MD-8732 H2

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 3،289،000 تومان
  ناموجود

  DVR سی و دو کانال مکسرون مدل MD-8732 H4

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 4،056،000 تومان
  ناموجود

  DVR سی و دو کانال مکسرون مدل MD-8732 H8

  برند:
  فرمت سیستم:
  کاتالوگ:
  تعداد کانال تصویر:
  قیمت 5،031،000 تومان
  ناموجود
   
  • 1
  • تعداد کل 26